Új idők, régi bútorok

Az antik bútorok palettájának nagy részét az 1800-as években, illetve az 1900-as évek elején készült bútorok alkotják. A régebbi korokból jóval kevesebb antik bútor maradt az utókorra, egyrészt azért, mert jóval kevesebb is készült belőlük, hiszen jóval kevesebben éltek a korabeli Európában és azok között is jóval nagyobb volt a szegények aránya, akik nem is álmodhattak szépen elkészített bútorokról, másrészt pedig a történelem viharai is megtépázták a háztartásokat.

Ha a napóleoni háborúk idején nem is vágták föl tüzelőnek a barokk szekrényt, könnyen juthatott ilyen sorra később, a világháborúk alatt. Utóbbi időszak persze a későbbi bútorok világát is alaposan megtizedelte.

Mintegy száz évvel ezelőtt a művészetben komoly, forradalmi jellegű változások zajlottak. Először a festészetben és az irodalomban jelentkeztek az új, modern irányzatok, de az 1900-as évek elejére az újító szellem eluralkodott az iparművészeten is és rányomta bélyegét a lakáskultúra alakulására is.

Míg a szecessziót nem nehéz összekötni az előző stílusokkal, a historizmussal, a romantikával vagy a távol-keleti motívumokkal, amik mind lassú, szerves fejlődés eredményei voltak, addig a Bauhaus vagy az art deco teljesen új irányzatot képviselt.

A formák egyszerűbbek és sokszor meglepően merészek lettek, a díszítések gyakorlatilag teljesen eltűntek, a felhasznált anyagok között pedig egyre nagyobb teret nyertek a krómozott acél, az üveg és később a műanyag alkatrészek. Ezeket a modern bútorokat, amelyek sokszor tömeggyártásban is készültek, már nem tekinthetjük antik bútoroknak, még ha régiek is.

A szemlélet, ami létrehozta őket és az anyagok, amiből elkészültek, nagyon is újak, sőt modernek. A második világháború után a bútorkészítőket már sokkal kevésbé foglalkoztatták hagyományos, esztétikai kérdések, a fő szempont először a funkcionalitás, majd a tömeggyártásra való alkalmasság és az olcsóság lett.

Az iparművészet úttörőinek pedig azzal a problémával kellett szembenézniük, hogy az általuk tervezett forradalmian modern, futurisztikus darabok használhatóak maradnak-e még köznapi értelemben. Számtalan merész bútordarab született a 20. században, de nem sok aratott sikert és még kevesebb maradt az utókorra. Ahhoz képest, hogy milyen nagy számban készültek a nem is annyira távoli múltban, meglepően nehéz ma jó állapotban fennmaradt modern, de régi bútort találni.

A túlélők sokszor hiányosak, töröttek, elhanyagoltak és felújításra szorulnak. Annak ellenére, hogy egy antik bútor restaurátor valószínűleg sokkal szívesebben foglalkozik klasszikus antik bútorokkal, barokk komódokkal, biedermeier asztalokkal vagy historizáló szekrényekkel