Középkori bútorok

A különféle bútorok régóta részei az emberek háztartásainak. Még a vándorló életmódot folytató, nomád népek is elkészítették egykor sátraikba, jurtáikba a maguk egyszerű, könnyen szállítható, kisméretű bútorait, amik főként ládafélék voltak. A letelepedett, házakat, várakat építő kultúrák lakásképétől pedig nyilvánvalóan elválaszthatatlan a bútorok képe. Ágy, szekrény, asztal, szék, ezek köznapi tárgyak, illetve lakberendezési komponensek voltak már a középkorban is. Mégis, ha bútorrestaurálásról, bútorok felújításról beszélünk, szinte soha nem ilyen jellegű bútorokra gondolunk. Vajon miért van ez?

Az antik bútor restaurátor munkája antik bútorok felújítása, használhatóvá tétele. Tehát az antik bútor restaurálásának alapfeltétele, hogy rendelkezésre álljon egy régi időkből fennmaradt antik bútor, amit kisebb vagy nagyobb munkával fel lehet újítani, helyre lehet hozni, eredeti állapotába vissza lehet állítani. Az igazán régi, középkori bútorokból azonban alig maradt az utókorra néhány példány és ezek is egymástól igen távoli helyekről és korokból kerültek elő.

Nem tűnik jelentősnek a különbség egy körülbelül 710 éves, és egy hozzávetőleg 790 esztendős bútormaradvány között, de gondoljunk csak bele, hogy milyen óriási ez a különbség, ha összevetjük az 1910-es évek stílusjellemzőit az 1990-es évekével! Könnyű belátni, hogy képtelenség lenne meghatározni a huszadik század bútorkultúráját csupán egy századfordulós és egy ezredvégi darabból kiindulva. Éppen ezért a középkori antik bútorok jellemzőiről is csak nagyon tág keretek között beszélhetünk. És mivel ilyen bútorok lényegében nem is maradtak föl, vagy ha maradtak is esetleg, akkor azok nem a mi tulajdonunkat képezik, hanem múzeumok féltett kincsei, ezért középkori bútorok restaurálását sem nagyon lesz módunkban kezdeményezni.

Amennyiben tehát középkori bútorokkal szeretnénk berendezni házunkat vagy lakásunkat, úgy sokkal inkább lesz szükségünk egy asztalosra, vagy akár ácsra, mintsem antik bútor restaurátor segítségére. Mivel a középkori bútorokat sokszor egyszerűen baltával faragták, sokszor egyetlen farönkből és sokszor díszítés nélkül, ezért nem jelent jelentős kihívást egy barbár időket idéző lóca, pad vagy asztal kifaragása.

A szebben megmunkált vagy összetettebb darabok elkészítéséhez persze jó szakemberre lesz szükségünk. Gondolhatunk itt a régi korokra oly jellemző trónszékekre vagy különféle méretű ládákra. Ezek díszítéséhez középkori krónikák, kódexek vagy dísztárgyak motívumait vehetjük alapul, de mivel a szóban forgó időszak hosszúságához képest csak nagyon kevés adat maradt fenn a bútorokra vonatkozólag, ezért az elkészítésnél sok szükség lesz a képzelőerőre. Ha komolyabb garnitúrát szeretnénk kialakítani középkori stílusú bútorokból, érdemes felvenni a kapcsolatot szakemberekkel, múzeumi kutatókkal, művészettörténészekkel és antik bútor restaurátorokkal is.